Kunnen er sigaretten worden gekocht?

We zijn geen anti-rookgebied, maar stimuleren het ook niet door sigaretten te verkopen.